Поверителност на лични данни

Детективска агенция ФОКС събира и обработва вашите лични данни, съгласно Общия регламент за защита на данните на ЕС(Регламент 679/2016г).

Лични данни, съгласно чл.2,ал.1 от ЗЗЛД, са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Личните данни, които ни предоставяте посредством нашата форма за запитване са: име, презиме, фамилия, телефон, имейл адрес или друга информация, необходима за изготвяне на счетоводни документи.

Целите, поради които ползваме и съхраняваме личните ви данни са:

  • за да отговорим на Ваши запитвания, относно предлагани от нас продукти или услуги;
  • изготвяне на оферти;
  • изпълняване на заявки;

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани от Детективска агенция ФОКС за периода, за който траят нашите взаимоотношения с вас, но не повече от законово установените срокове.