Международна полицейска асоциация - IPA
Международна полицейска асоциация - IPA

Международната полицейска асоциация (International Police Association - IPA) е неправителствена организация, чиито цели са да се създават и усилват връзките между пазителите на реда; да се повишава международното взаимодействие в социалната, културната и професионалната сфера; да се насърчава благоденствието във взаимоотношенията на хората и да се запази световния мир; да се подобрява обществения облик на полицията и да се постигне признаването на асоциацията от международните институции. Членовете на Международната полицейска асоциация се придържат към принципите, залегнали във Всеобщата харта за правата на човека, приета на 10.12.1948 г. От 25 юли 1977 г. Международната полицейска асоциация е със консултативен статус в Съвета на Европа, а последствие в Икономическия и социален съвет на ООН и Юнеско.

IPA е създадена на 01 януари 1950 г. във Великобритания, като за неин основател се счита полицейският служител от Англия - Артур Трууп (1914-2000). Организацията е създадена на приятелски принцип и в нея членуват полицейски служители-действащи, пенсионирани и напуснали, без значение на чин, длъжност, служебна позиция, пол, раса, майчин език или религия. С близо 360 000 членове от почти 100 държави, от които 66 със създадени национални секции, асоциацията се разпростира на 6 континента (Европа, Азия, Южна и Северна Америка, Африка, Австралия). Мотото на Международната полицейска асоциация е „Servo per Amikeco“ („Служба чрез приятелство“).