Частен детектив Иванов - Детективска агенция Фокс

Детективи Фокс БългарияЧастен детектив Иван Иванов от Детективска агенция Фокс е бивш дългогодишен служител на МВР. Основава тази детективска агенция още през далечната 1999 г. и от тогава трупа огромен опит като частен детектив. Изпълнява Детективски услуги както в София, където е базирана самата детективска агенция, така и в Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Стара Загора и т.н. - цяла България.

Детектив Иван Иванов е член на Международната полицейска асоциация (International Police Association-IPA), което дава възможност за бързо и резултатно наблюдение, събиране на факти и доказателства при международни разследвания.

Всички частни детективи в нашата Детективска агенция са професионалисти и извършват бързи, точни и резултатни детективски услуги. Използват професионални методи за ефективно решение на проблема на клиента, използвайки всички средства позволени от закона.

Запомнете - в детективската дейност средно положение няма! Един случай Е разгадан или НЕ Е! Затова потърсете опитен частен детектив, който може да изпълни поетата задача бързо, точно и дискретно!

Позвънете на частен детектив Иван Иванов - 0888 400 413

Детективска агенция - ФОКС - повече от 20 г. опит

Детективска агенция Фокс разполага с голям и опитен екип от частни детективи с минимум 10 години стаж в детективските услуги или тясно свързаните дейности. Частните детективи са бивши служители на МВР, охранителни фирми и други сходни дейности. Детективската агенция работи съвместно и с множество други детективски агенции и частни детективи в страната и чужбина, което дава възможност за бързо и резултатно разследване, наблюдение, събиране на факти и доказателства, лично или фирмено разузнаване и т.н. Екипът на Detective agency Fox се е специализирал предимно в разкриване на изневери, издирване на лица и справки, наблюдение на "обекти", събиране на доказателства, издирване на биологични родители и други частни и бизнес разследвания.

Добре е да подчертаем, че само през изминалата година, най-много Клиенти са се възползвали от услугата - разкриване на изневяра от частен детектив, а с оглед на постигнатите резултати и конкурентни цени, продължават да ползват и други наши детективски услуги!

На базата на натрупания опит и контакти на частен детектив Иванов, а и другите ни детективи, Детективска агенция Фокс извършва успешно следните детективски услуги

* Детективски услуги за частни лица

Наблюдение, разкриване, доказване- Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи, проблеми с деца или семейни конфликти
- Предбрачни проучвания
- Издирване на лица, укриващи се, безследно изчезнали, хора без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица
- Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица
- наблюдение на лица със съмнително поведение - алкохол, наркотици, хазарт и др. подобни
- Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица
- Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти
- Събиране на информация по граждански и наказателни дела

* Детективски услуги за корпоративни клиенти

Корпоративни разследвания- Установяване на лица или обстоятелства, свързани промишления шпионаж или с опазване на фирмената тайна
- Изучаване на пазара, събиране на информация за делови преговори, за некредитоспособни, неплатежоспособни и ненадеждни партньори, съдружници, дялови участия, имоти, стоки, внос, цени, продажби, както и пазари и други бизнес разследвания
- Събиране на сведения за настоящи служители или кандидати за работа
- Установяване на факти и обстоятелства за нелоялна конкуренция, доказване на нарушения при реализацията на права върху обекти на интелектуална собственост

Нашите частни детективи могат успешно да изпълнят дискретно задачи в цялата страна, а и в съседните ни държави. Частният детектив работи и в София, и в Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора, Русе, а и в Македония, Сърбия, Румъния, Турция, Гърция и други страни от ЕС.

Доверете ни се! Нашите частни детективи имат много висок процент успеваемост.
Гарант за дискретност и добре свършена работа е
частен детектив Иван Иванов!