Детективска Колегия

Колегия на Частните Детективи, създадена от най-елитните Детективски агенции

Колегията на Частните Детективи, Детективската колегия, е създадена от най-елитните детективски агенции в България, чиито екипи се състоят от опитни частни детективи, професионалисти във всички сфери на събиране на информация. Връзките изградени с годините с високо квалифицирани експерти във всички консултантски сфери - Юристи, Финансисти, Експерти по Сигурността, Технически Експерти, Психолози, Педагози, гарантират НАЙ-Добри решения за ВАС.

Детективска Колегия

Детективска Колегия е сдружение на детективи-професионалисти, работещи в областта на частните разследвания със собствен устав, етичен кодекс и правилник за дейността. Колегията е юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза. Създадена е с цел да гарантира равноправните взаимоотношения между работещите в бранша, да оформя и прилага правила, осигуряващи по-голяма сигурност на извършващите дейността и на техните Доверители, да насърчава просперитета и общественото признание на частните детективи в България, както и да взема дейно участие в изготвянето и прилагането на ефективен и справедлив закон за частната проучвателна дейност в страната.

Детективска Колегия Предлага

 

Гъвкави решения за намиране на всякаква информация, както и консултации от ескперти във всички сфери, който да ви помогнат да вземете най-оптималното решение за всеки ваш казус, в Личен или Професионален план.

 • Фирмена сигурност и информация
 • Интелектуална собственост (Авторси права)
 • Нелоялна Конкуренция
 • Издирване на изчезнали или окриващи се лица
 • Междуличностни и семейни проблеми
 • Експертни заключения
 • Проверка на валидноста и достуверноста на докумени
 • Родствени и съребрени връзки
 • Информация относно граждански и наказателни дела
 • Юридически консултации
 • Консултации с психолози и педагози
FOX Detective Agency
You can hire us wherever you are.