Сдружение на частните детективи в България

СЧД е Сдружение на професионални детективи, извършващи частни разследвания

СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ ДЕТЕКТИВИ е сдружение на професионалисти детективи, работещи в областта на частните разследвания със собствен устав, етичен кодекс и правилник за дейността. СЧД е юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза.

Сдружение на частните детективи в България

СЧД е създадено с цел да гарантира равноправните взаимоотношения между работещите в бранша, да оформя и прилага правила, осигуряващи по-голяма сигурност на извършващите дейността и на техните Доверители, да насърчава просперитета и общественото признание на частните детективи в България, както и да взема дейно участие в изготвянето и прилагането на ефективен и справедлив закон за частната проучвателна дейност в страната.

Сдружението има упълномощени представители в градовете:

София, Варна, Пловдив, В.Търново, Бургас и Севлиево, както и широки международни контакти.

Извадка от Устав на СЧД:

Целите на Сдружението са:
1. Да проучва, съгласува и обединява интересите на юридическите и физически лица извършващи дейност в областта на частните проучвания в Република България.
2. Да представлява и защитава интересите на юридическите и физически лица работещи в областта на частните разследвания пред държавните институции в Република България и сродните международни организации, като се стреми към членство в тях.
3. Да гарантира равноправни и справедливи взаимоотношения между работещите в бранша, изградени на принципа на свободната конкуренция.
4. Да насърчава просперитета и общественото признание на частните детективи в България .
5. Да работи активно за установяване трайно взаимодействие с органите на МВР, местната власт и други сродни организации по превенцията в противодействието срещу престъпността.

Извадка от Етичен кодекс на частния детектив

Всички членове на СЧД, редовни и асоциирани, се задължават най-стриктно да спазват Законите на Р. България, Устава на Сдружението, Етичния кодекс на частния детектив и правилника за вътрешния ред на СЧД, за което освен предвидените по закона санкции, носят отговорност и пред Асоциацията.
В своите договорки с доверители и помежду си членовете на СЧД винаги действат почтено и открито.
Всяка обява, реклама или друга публична изява, създаваща невярна представа за качеството и условията на извършваната дейност или предлаганите услуги, се смята за неетична.

 

Етикети: сдружение на частните детективи, асоциация на частни детективи, детективска колегия

Детективска агенция ФОКС
Можете да ни наемете, независимо дали сте в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора или другаде.