Преди да започнете търсенето...

Какво трябва да знете преди да потърсите биологичните си родители

Установено е‚ че лица‚ които в даден момент от живота си дават съгласие детето им да бъде осиновено‚ не забравят миналото. То изниква и те живеят всеки ден със спомена за него. По тази причина е важно да може да се отговори на тези търсения‚ ако е необходимо да се предостави психологическа подкрепа. Осиновените имат различни желания по отношение на търсене на техния биологичен произход: за някои е достатъчно да имат името на биологичните им роднини‚ други биха искали да посетят институциите където са живели‚ а трети смятат‚ че е важно да установят личен контакт с биологичните си родители.

Преди да започнете търсенето...

 Преди да предприемете някакво действие обаче е необходимо:

  • Да сте навършили 18 години или осиновителите ви‚ да са съгласни да се търсят биологичните родители.
  • Да сте изяснили и обмислили желанието си за търсене: Трябва да сте наясно с ограниченията и рисковете на търсенето‚ като например неуспешно търсене поради липса на информация или липса на компетентни организации‚ които да предприемат издирването‚ отказ от страна на биологичните родители‚ смърт на биологичните родители‚ разминаване между очаквания и действителност‚ и др.
  • Да сте наясно‚ че издирвания човек може да има негативна реакция към вас и да не желае да се свържат с него.
  • Да сте наясно‚ че търсенето ще отнеме време. Причини: Проследяване на адреса на издирвания човек и време‚ през което той/тя да вземе решение дали би желал/а такъв контакт.
  • Да се консултирате с компетентни организации, като определите въз основа на наличната информация дали е възможно да се открие местонахождението на въпросния човек. Това предполага съществуването и съдействието на компетентна агенция‚ която разполага с информация в тази област. .
  • Да вземете предвид времето изминало от последния контакт‚ личното развитие и семейно положение на издирвания човек‚ и възможността този човек да е починал. .
  • Да вземете предвид факта‚ че не винаги вашето съществуване и обстоятелствата свързани с раждането ви са известни на близкото обкръжение на издирвания човек‚ особено ако междувременно той/тя е установил/а други взаимоотношения. Поради това‚ контакта трябва да се осъществи с особено внимание и предпазливост. .
  • Да вземете предвид обстоятелствата при раждането‚ като например военно положение‚ военно назначение в друга страна‚ семейни конфликти‚ религиозен/културен контекст‚ и др. Търсенето не трябва да излага биологичните родители на риск (напр. осиновеният/ата е роден/а извън брак‚ което в някои култури може да изложи майката на риск). .
  • Да се консултирате с юрист дали законодателството позволява достъп до биологичните родители и/или осиновените лица.
Детективска агенция ФОКС
Можете да ни наемете, независимо дали сте в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора или другаде.