References for individuals and companies

Detailed reports for individuals and legal entities

References for individuals and companies from Detective Agency Fox Bulgaria, detailed reports on people and entities. Provide data on civil status, behavior and actions of individuals, clarification of biographical and other data characterizing individuals and companies, data collection, etc.

Detailed reports for individuals and legal entities

Справки за физически лица

 • в какви фирми участва
 • какви имоти има
 • собственост върху автомобили и други МПС
 • семейно положение
 • минало
 • образование
 • трудови характеристики
 • мобилни телефони, сметки и др.

Справки за юридически лица

 • седалище и обети на дадена фирма
 • годишно данъчно отчитане
 • проучване за служители във фирмата и техните позиции
 • справки за фирмени телефони, интернет и други подобни справки
 • справки за служебния автопарк - с какви леки, лекотоварни и товарни автомобили разполага
 • контрагенти - клиенти и доставчици на фирмата
 • задължения - към държавата и към банкови институции