Discreet surveillance

Discreet surveillance by private detectives

Discreet surveillance administered by private investigators in order to gather more information about a particular person. In almost every case requires study of the lifestyle of the person, what frequent contacts carried out, what is the place of work, and to reveal facts regarding suspicious behavior of children or other family members as drinking, gambling or drug use.

Discreet surveillance by private detectives

Екипът на детективска агенция Фокс извършва качествено тази детективска услуга скрито наблюдение, по друг начин казано - инкогнито наблюдение. Това се обуславя от факта, че е изграден от бивши полицаи и военни, доказали своите умения за специални операции и разследвания, а и защото разполага с най-съвременно оборудване за скрито наблюдение, например съвременните и "дискретни" скрити камери и микрофони.

Частните детективи във Фокс знаят как незабелязано да събират информация, абстрахирайки се от това, дали е с положителен или отрицателен характер. Всичко се наблюдава и документира така, че материалите да могат да се използват като уличаващи, ако се наложи. Дискретността на разследващите частни детективи гарантира избягването на конфликти или разкриване от страна на наблюдаваното лице / лица, че е обект на детективска дейност.

Детективска агенция Фокс Ви гарантира професионални и надеждни резултати.
За повече информация позвънете на 0888 400 413 - частен детектив Иванов