Справки за лица и фирми

Справки за физически и юридически лица - справки за хора и фирми

Детайлни справки за лица и фирми от детективска агенция Фокс - справки за финансовото състояние на физически и юридически лица, какво притежават като автомобили и имоти, участието им във фирми, гражданско състояние, семейно положение, задължения към НАП, банки и др. подобни, контрагенти, образование, минало, телефони, сметки и т.н.

Справки за физически и юридически лица - справки за хора и фирми

Детективска агенция Фокс извършва всякакви справки за лица и фирми. Разполага с множество контакти във всяка област, а това е водещ критерий при набавянето и точността на данните за физическите и юридическите лица. Детективите от Фокс могат да осигурят данни за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица, изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни лица и фирми, събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти, информация по граждански и наказателни дела и други справки, проучвания и разследвания.

Детайлни справки за физически лица

 • в какви фирми участва
 • какви имоти има
 • собственост върху автомобили и други МПС
 • семейно положение
 • минало
 • образование
 • трудови характеристики
 • мобилни телефони, сметки и др.

Справки за юридически лица

 • седалище и обети на дадена фирма
 • годишно данъчно отчитане
 • проучване за служители във фирмата и техните позиции
 • справки за фирмени телефони, интернет и други подобни справки
 • справки за служебния автопарк - с какви леки, лекотоварни и товарни автомобили разполага
 • контрагенити - клиенти и доставчици на фирмата
 • задължения - към държавата и към банкови институции

Ние извършваме всякакви справки за лица и фирми.